fbpx
 

COPENHAGEN BOMBAY

Skaberne bag CoboStories er firmaet Copenhagen Bombay. Copenhagen Bombay blev grundlagt i 2006 af filmproducer og CEO, Sarita Christensen. Målet med selskabets produktioner er, at skabe originalt indhold til børn og unge. Selskabet er et alsidigt og talentorienteret selskab, der arbejder med en bred vifte af projekter. Alle produktioner er baseret på følgende værdier: originalitet, langtidsholdbarhed, kreativitet, humor, viden, ejerskab, og ikke mindst, historier af høj kvalitet. Uanset platformen, er det hensigten, at alle Copenhagen Bombays historier skal fange publikum i kraft af deres relevans og originale fortælling.

Copenhagen Bombay Learning, er én af selskabets tre søjler: Learning, Production og Sales.

Vision

Det er Copenhagen Bombay Learnings vision, at stimulere det naturligt nysgerrige barn til vedblivende at være motiveret til nysgerrighed, således at barnets kompetencer styrkes i retning af skabertrang, innovation og entreprenørskab. Copenhagen Bombay Learning opfatter barnets muligheder for at arbejde kreativt og innovativt med ideer til fortællinger, som er afgørende for barnets motivation og evne til at opsøge, optage og selv udvikle ny viden.

Copenhagen Bombay Learning ønsker, at spille en kvalificeret og uomgængelig rolle i de danske læringstilbud, der har fokus på at styrke børns dannelse inden for læsning samt inden for medie- og informations-kompetencer. Ifølge Folkeskoleloven skal disse kompetencer integreres i alle fag.

HISTORIE

Danmark

Ideen om at skabe et digitalt leg- og læringsunivers, der gør det sjovt for børn at lære, udsprang allerede tilbage i september 2010 med afsæt i dukkerne og børnenes venner Carsten & Gitte, som hjælpere og udøvere af fantasi, opfindertrang og iværksætterlyst. Figuruniverset skal inspirere børn til at nysgerrighed er det vigtigste i livet. Vi indgik i et udviklingsforløb med BUPL og 6 kommuner, der alle var nysgerrige på potentialet i projektet og derfor stillede børnehuse til rådighed.

I dette udviklingsforløb afholdt Copenhagen Bombay workshops med pædagoger fra 80 institutioner landet over, hvor eksisterende behov i børnehusene blev kortlagt og idéer udviklet i forhold til læreplaner og krav. Det første digitale leg og lær værksted blev skabt: Bogværkstedet og projektet fik sit navn Vennevillaen.

Sidenhen har Vennevillaen udviklet sig til projektet CoboStories, og et nyt værksted er færdigudviklet, Filmværkstedet. Når børn arbejder med de digitale fortællinger i Bogværkstedet og i Filmværkstedet koblet med fysiske elementer, skaber børnene med kroppen og deres læring bliver dermed kropsligt forankret, hvilket er en særlig ideel pædagogisk og didaktisk læringsform.

I januar 2015 etableres en dialog med UCC. Efter indledende møder påbegyndes en konkret dialog om et strategisk partnerskab med UCC omkring udvikling og kvalificering af CoboStories. I maj 2017 underskrev Copenhagen Bombay og UCC en strategisk udviklingsaftale om udvikling af digitale redskaber til børn.

Globalt 

Mediemyndighederne i Baden-Württemberg følger CoboStories og har sågar orienteret det tyske kulturministerium om læringsuniverset. Man har i CoboStories set et foregangseksempel på et læringsværktøj til de tyske institutioner. I 2017 kontaktes Copenhagen Bombay af Dusyma, Tysklands ældste og mest seriøse salgsselskab hvad angår salg af lærings- redskaber og produkter til institutioner i Tyskland. I foråret 2018 er CoboStories en realitet på det tyske marked.

I sammenhæng til Dusymas samarbejde, har Copenhagen Bombay indgået et udviklingssamarbejde med det tyske firma Klax. Det er en pædagogisk didaktisk virksomhed med fokus på det legende og kreative barn. Partnerskabet med Klax er et udviklingsforløb omkring det pædagogiske understøttende materiale til CoboStories.

 

 

Copenhagen Bombay har allerede i CoboStories spæde start etableret partnerskaber i Indien og Kina med henblik på udvikling og udrulning til disse markeder indenfor 2-3 år.

Flere markeder er på vej, dog vil de næste to år være med fokus på implementering og konsolidering af CoboStories i Danmark og Tyskland, således at fundamentet for den globale udrulning har bedst mulige betingelser.

 

 

Next step

Der arbejdes allerede på den første opgradering af de to CoboStories’ apps, hvor en greenscreen introduceres. CoboStories med fokus på børns morgenmadsvaner er på vej i samarbejde med Hello Kitchen og undervisningsministeriet.

 

Der fokuseres på en udvidelse af CoboStories til flere klassetrin. Samt til børn med særlige behov, integration og fokus på særlige tematikker og indsatsområder.

 

CoboStories som læringsværktøj indbyder til og kan målrettes fremtidens globale kompetencer såsom: STEAM, Science, Entrepreneurship, Innovation og Storytelling.

 

Hvis du som organisation, undervisningsinstitution eller forskningsprojekt ønsker at afsøge CoboStories som udviklingspartner, er du meget velkommen til at kontakte os for en dialog om dette.