fbpx
 

SKOLE

CoboStories er nem at anvende i undervisningen. Der kræves ingen erfaring og forkundskaber, for at gå i gang. Eleverne vil meget hurtigt være selvhjulpne og kunne producere små kreative film eller bøger, hvor kun fantasien sætter grænser. Som underviser vil du kunne inddrage dine fag på en ny og spændende måde, der ikke nødvendigvis kræver den store forberedelse. Det henvender sig til alle uanset det faglige niveau. Elever på tværs af årgange har stor glæde af samværet og ikke mindst samarbejdet om forskellige emner, som der kan arbejdes med. Vores erfaring er at børn og lærere oplever en succes, når de fortæller deres historie gennem CoboStories.

0 – 2 klassetrin

TVÆRFAGLIGT

 

Værkstedskortene er udformet på tværs af fagene med fokus på elevernes kreative produktion. På sigt kan der udvikles mere fagspecifikke værkstedskort eller bogligt materiale til fx dansk og matematik.

FILMVÆRKSTEDET

COBOSTORIES APP

 • 1 STATIV
 • 3 BAGGRUNDE
 • 2 FIGURARK
 • 1 ARK MED ØJNE KLISTERMÆRKER
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT
 • 10 STK. VILDERE-KORT
 • 1 INTRODUKTION TIL FORTÆLLETASKEN

BOGVÆRKSTEDET

COBOSTORIES APP

 • 10 STK. BOGVÆRKSTEDSKORT
 • 10 STK. VILDERE-KORT
 • 1 INTRODUKTION TIL FORTÆLLETASKEN

3 – 4 klassetrin

DANSK

MATEMATIK

NATUR/TEKNOLOGI

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og overskrift på færdigheds- og vidensmål. Værkstedkortene kan også bruges som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

FILMVÆRKSTEDET

COBOSTORIES APP

 • 1 STATIV
 • 3 BAGGRUNDE
 • 2 FIGURARK
 • 1 ARK MED ØJNE KLISTERMÆRKER
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, DANSK
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, MATEMATIK
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, NATUR/TEKNIK
 • 1 INTRODUKTION TIL FORTÆLLETASKEN

BOGVÆRKSTEDET

COBOSTORIES APP

 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, DANSK
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, MATEMATIK
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, NATUR/TEKNIK
 • 1 INTRODUKTION TIL FORTÆLLETASKEN

Filmværkstedet

I Filmværkstedet kan eleverne lave deres egne små animationsfilm – stopmotion film. Metoden er enkel. Eleverne skriver en fortælling, som de gerne vil lave som stopmotion film. Der laves en eller flere baggrunde, herefter vælges figurer eller ting, der skal animeres. Nu kan optagelser gå i gang. Figurer flyttes lidt og der tages billeder osv. – med en lille stopmotion film som resultat. Der kan også laves pixelation, hvor kroppen bruges til at lave en stopmotion film.

Filmværkstedet er nemt at gå til, hvilket gør, at eleverne helt intuitivt kan anvende app’en med kun meget lidt introduktion. Filmværkstedet tilbyder eleverne en platform, hvorfra de kan skabe deres egne æstetiske filmfortællinger, hvor de kan indtale deres historie og lægge stemningsfuld musik ind over.

Stativet er testet med børn helt ned til 3 års alderen. Det er nemt at samle og solidt at arbejde omkring. Det kan fungere både indenfor og bringes udenfor hvor natur og bevægelse kan inkluderes i undervisningen.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Et klassesæt består af 5 fortælletasker

Vi anbefaler, at der arbejder 4-5 børn pr. Stativ.

Dette antal gør, at børnene vil kunne samarbejde om de forskellige roller, der kan arbejdes med, når man laver stopmotion.

Bogværkstedet

I Bogværkstedet kan eleverne skabe sine egne historier og bøger i tekst, billeder og lyd samtidig med, at de træner deres læse- og skrivekompetencer. Eleverne kan tage fotos, tegne og skrive fortællinger og til sidst kan teksten indtales.

Bogværkstedet er en lærings-app, der passer til det enkelte barns niveau og interesse for læring.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Et klassesæt består af 5 fortællemuleposer

Vi anbefaler, at der arbejder 4-5 børn pr. tablet.

Dette antal gør, at børnene vil kunne samarbejde om de forskellige roller, der kan arbejdes med, når man laver digitale bøger

Her kan du downloade
CoboStories appen:

COBOSTORIES UNDERSTØTTER

Leg læring, kreativitet og innovation

CoboStories er på nuværende tidspunkt udviklet til indskolingen og til mellemtrinnet i den danske folkeskole. CoboStories kobler den fysiske leg og aktivitet sammen med digital læring, som Bogværkstedet og Filmværkstedet i appen tilbyder. Erfaringerne har vist, at koblingen mellem det fysiske læringsmateriale og det digitale øger barnets opmærksomhed på udvikling af fortællingen. Et godt eksempel på dette er barnets leg og læring med stopmotion. Ved fysisk at skulle flytte sine figurer rundt for at skabe det planlagte fortælleforløb, bliver barnet ekstra opmærksom på fortællingens fremdrift og konstruktion. Barnet skal så at sige ”mediere” sin idé og historie over i et nyt medie, hvor deres fortælling får ny betydning. Dette gør barnet opmærksom på egen læring, hvilket skaber en ideel form for læring, idet læringen er vedholdende.

Æstetisk læring

CoboStories læringsunivers tager udgangspunkt dér, hvor børnene er hver eneste dag, nemlig på de digitale platforme. Det er meget bevidst, at CoboStories kobler den digitale læring med den fysiske. Undersøgelserne af CoboStories har vist, at denne kobling skaber en optimal form for læring. Læringsformen kaldes æstetisk læring, hvor barnets kropslige og fysiske ageren, skærper dets mentale, kognitive erkendelse. Dette udgør dermed en særlig vellykket læring, idet den kropslige erfaring kommer før den mentale.

”Børn lærer på en aktiv måde i interaktionen med omgivelserne. Det at røre ved tingene, som de ser, og det at agere med dem, har indvirkning på barnets udvikling, herunder deres erkendelse og sanseopfattelse, der er tæt forbudne.” (Søndergaard, 2007)

Sociale kompetencer

Den skabende og kreative proces er relevant i forhold til læreplanerne i skolen. De sociale kompetencer trænes, i det børnene skaber sammen i praksisfælleskaber. Kvaliteten består i, at viden opstår i relation til praksis i den sociale relation. Børnenes fælles refleksioner skaber socialt samspil, hvor børnene udvikler sig sammen gennem kommunikation. Der opstår forhandling, hvor deres refleksionsrum til stadighed udfordres og styrkes. Forhandlingerne i den skabende proces er desuden medvirkende til at styrke børnenes sproglige kompetencer.

Sproglige kompetencer

Bogværkstedet såvel som filmværkstedet, i CoboStories, har begge et stærkt fokus på udvikling af sproglige kompetencer. Taskens inspirationskort udfordrer og inspirerer de fortællinger, børnene udvikler i forløb, sådan at fortællingerne kan udvikle sig i nye retninger. Desuden bevirker den medierede metode i stopmotion, såvel som i bogværkstedet, til en styrkelse af børnenes sproglige fortælling, i det den i begge sammenhænge skal munde ud i en produktion. Fortælletaskens fokus på inspirationskort er velegnet som sprogtræning og anvendes i lignende form, med succes, på flere skoler. En ny rapport om en tidlig indsats hos danske vuggestuebørn viser, at denne indlæringsform er særlig kognitivt befordrende for, at styrke børns sproglige kompetencer allerede helt ned i 2-3 års alderen.

Undersøgelser viser, at børns sproglige kompetencer forbedres markant i de sammenhænge, hvor pædagogen eller læreren arbejder målrettet med at understøtte barnets aktive deltagelse i læringsaktiviteter. Målet er, at den voksne skal facilitere barnets læring og udvikling ved, at relatere aktiviteten til barnets egne initiativer og erfaringer.

Naturfag

CoboStories kan nemt inddrages til at komme tættere på naturen. Ved at inddrage bog – og filmapp ude i naturen, er der mulighed for at lege og lære og komme tættere på dyr og planter ved, stranden, ved åen, ved vandløbet og i skoven. Desuden er metoden for de to app’s ideel til at lære matematiske regler, fx regning og geometri. Når børnene tegner, skriver, laver film om de forskellige problemstillinger, vil de skulle forstå problemet, inden de arbejder videre. Ved at lave film eller bøger forankres deres nye viden.

Motivation for læring

En af de fornemmeste intentioner med CoboStories er, at fastholde barnets nysgerrighed og udvikle en stærk motivation for at fortælle historier. Barnet lærer ved selv at skabe sine fortællinger, learning by doing. Når barnet hele tiden selv erfarer nye sider af en kreativ proces skabes et optimalt grundlag for læring. For at fastholde motivationen til at fortælle, skal barnet føle, at det mestrer de opgaver, de selv og pædagogen fastsætter sammen. Det betyder, at man som pædagog hele tiden må tage udgangspunkt i barnets niveau og respektere dets ønsker og bakke op om de historier, barnet selv ønsker at fortælle. På den måde lader man, så vidt det er muligt, de forskellige processer og produkter blive til på barnets præmisser. Og dermed fastholder man barnets motivation for læring – og leg.