fbpx

Privacy Policy

Privatlivspolitik

 

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for os hos ​​Copenhagen Bombay Learning. Brug af internetsiderne samt CoboStories-appen er mulig uden nogen afgivelse af personlige data; Hvis en registreret imidlertid ønsker at bruge specielle virksomhedstjenester via vores websted eller app, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, beder vi altid om specifikt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af ​​personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til en registreret skal altid være i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med det landsspecifikke databeskyttelse regelsæt gældende for Copenhagen Bombay Learning. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Som controller har Copenhagen Bombay Learning implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Imidlertid kan internetbaserede dataoverførsler i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse er muligvis ikke garanteret. Af denne grund kan alle registrerede frit overføre personlige data til os på alternative måder, f.eks. telefonisk.

 

Definitioner

 

Databehandlingserklæringen fra Copenhagen Bombay Learning er baseret på de vilkår, der anvendes i EU til vedtagelse af den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende vilkår:

 

 • a)    Personlig data

 

Med personlige data forstås enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (“registreret”). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 

 • b) Registrerede

 

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

 

 • c)    Behandling

 

Behandling er enhver handling eller sæt af operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personlige data, uanset om de er automatiserede, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

 

 • d)  Begrænsning af behandling

 

Begrænsning af behandlingen er markering af lagrede personoplysninger med den hensigt at begrænse deres behandling i fremtiden.

 

 • e)  Profilering

 

Med profilering forstås enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til evaluering af visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstation på arbejdspladsen, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

 

 • f)     Pseudonymisering

 

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at de personlige data ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 

 • g)    Dataansvarlig eller Databehandler

 

Dataansvarlig eller Databehandler, er den fysiske eller juridiske person, den offentlige myndighed, agenturet eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet og midlerne til behandlingen af personoplysninger; når formålet og midlerne til sådan behandling er bestemt af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for dens udnævnelse fastsættes af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning.

 

 • h)    Underdatabehandler

 

Underdatabehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

 

 • i)      Modtager

 

Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som de personlige data videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere; behandlingen af disse data af disse offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

 

 • j)      Tredjepart

 

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, behandleren og personer, der under den direkte myndighed fra den registeransvarlige eller processor er autoriseret til at behandle personoplysninger.

 

 • k)    Samtykke

 

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, ved hvilken han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling betyder enighed til behandlingen af personoplysninger, der vedrører ham eller hende.

 

Navn og adresse på den dataansvarlige

 

Dataansvarlig med henblik på den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der finder anvendelse i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser i forbindelse med databeskyttelse, er:

Copenhagen Bombay Learning
Refshalevej 147
1432 København
Danmark
Phone: +4525357070
Email: richard@cobostories.com
Website: www.cobostories.com

 

Navn og adresse på databeskyttelsesansvarlig

 

Den databeskyttelsesansvarlige for den dataansvarlige er::

Richard Gordon Andersen
Copenhagen Bombay Learning
Refshalevej 147
1432 København
Denmark
Phone: +45 72 420 800
Email: richard@cobostories.com
Website: www.cobostories.com

Enhver registreret kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med alle spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse.

 

Cookies

 

Københavns Bombay Learning internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. En cookie-id er en unik identifikation af cookien. Det består af en karakterstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, som cookien blev gemt i. Dette tillader besøgte internetsider og servere at differentiere den individuelle browser til dataposten fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Gennem brug af cookies kan Copenhagen Bombay Learning give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være muligt uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbudene på vores websted optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores webstedsbrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. Webstedsbrugeren, der bruger cookies, f.eks. behøver ikke at indtaste adgangsdata hver gang webstedet åbnes, fordi dette overtages af webstedet, og cookien gemmes således på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbskurv i en online shop. Onlinebutikken husker de artikler, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies gennem vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan derfor permanent nægte indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores websted kan bruges helt.

 

Hvordan kan jeg undgå cookies?

 

Hvis du ikke ønsker at have cookies liggende på din harddisk, mobil eller tablet, kan du når som helst fjerne dem, hvilket er ganske enkelt og ikke meget tidskrævende. Du kan finde en klar guide til, hvordan du sletter dine cookies fra følgende link: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Hvis du ikke ønsker, at din harddisk, mobil eller tablet skal gemme cookies, når du surfer på nettet, kan du også vælge at blokere alle cookies i fremtiden eller vælge at have en advarsel hver gang om, at din pc, mobil eller tablet lagrer en cookie .

Mere information om, hvordan man administrerer cookie-præferencer på de mest populære browsere, findes her:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Permanente cookies vil blive slettet inden for en maksimal periode på to år, hvis der ikke er et kontinuerligt besøg på hjemmesiden.

Nedenfor er en oversigt over de cookies, der bruges til domænet cobostories.com og dets undersider:

Formål Cookie adresse Adgang til  Cookies
Language selection Cobostories.com
signin.cobostories.com
Copenhagen Bombay
/CoboStories
Time zone Cobostories.com
signin.cobostories.com
Copenhagen Bombay
/CoboStories
Cookies consent Cobostories.com
signin.cobostories.com
Copenhagen Bombay
/CoboStories
Contact Form Information Cobostories.com
signin.cobostories.com
Copenhagen Bombay
/CoboStories
Log in information to the CoboStories platform Cobostories.com
signin.cobostories.com
Copenhagen Bombay
/CoboStories

 

Indsamling af generelle data og information

 

Hjemmesiden til Copenhagen Bombay Learning indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system åbner webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. Samlet kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der bruges af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisere), (4) sub -websteder, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyder af adgangssystemet og (8) andre lignende data og information, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Når man bruger disse generelle data og oplysninger, drager Copenhagen Bombay Learning ikke nogen konklusioner om den registrerede. Tværtimod er denne information nødvendig for (1) at levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted såvel som dets annonce, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og webstedsteknologi og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Copenhagen Bombay Learning anonymt indsamlede data og information statistisk med det formål at øge vores virksomheds databeskyttelse og datasikkerhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data for serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data leveret af en registreret.

 

Kontaktmulighed via hjemmesiden

 

Hjemmesiden til Copenhagen Bombay Learning indeholder information, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed såvel som direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der transmitteres af den registrerede, automatisk. Sådanne personlige data, der transmitteres på frivillig basis af en registreret person til databehandleren, lagres med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der overføres ikke disse personlige data til tredjepart.

 

Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

 

Databehandleren behandler og lagrer de registrerede personlige oplysninger udelukkende i den periode, der er nødvendig for at nå formålet med opbevaring, eller for så vidt dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller forskrifter, som databehandleren er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke finder anvendelse, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovkrav.

 

Den registreredes rettigheder

 • a) Retten til bekræftelse

 

Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige bekræftelse af, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne bekræftelsesret, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

 

 • b) Ret til adgang

 

Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente gratis information fra den registeransvarlige om hans eller hendes personlige data, der er lagret til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Endvidere giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

formålet med behandlingen
de pågældende personoplysninger;
modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
hvor det er muligt, den påtænkte periode, som de personlige data vil blive lagret for, eller, hvis ikke muligt, kriterierne, der er anvendt til at bestemme denne periode
eksistensen af ​​retten til at anmode fra den registeransvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende den registrerede eller at gøre indsigelse mod sådan behandling
eksistensen af ​​retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
hvor de personlige data ikke indsamles fra den registrerede, tilgængelige oplysninger om deres kilde;
eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, jf. artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR, og i det mindste i disse tilfælde meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og de påtænkte konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

Den registrerede skal endvidere have ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

 

 • c) Ret til afhjælpning

 

Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente fra den dataansvarlige uden unødig forsinkelse korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at udfylde ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til korrektion, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

 

 • d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

 

Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente fra den dataansvarlige sletning af personoplysninger vedrørende ham eller hende uden unødig forsinkelse, og dendataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvor en af ​​følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet.
 • Den registrerede trækker samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden retlig grund til behandlingen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen overordnede legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 • De personlige data er ulovligt behandlet.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er indsamlet i forhold til tilbuddet om informationssamfundstjenester, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

 

Hvis en af ​​ovennævnte grunde finder anvendelse, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af Copenhagen Bombay Learning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos databehandleren. En medarbejder i Copenhagen Bombay Learning skal straks sikre, at anmodningen om sletning bliver overholdt straks.

 

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet i henhold til artikel 17, stk. 1, til at slette personoplysningerne, skal den dataansvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved implementeringen tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre databehandlere, der behandler de personoplysninger, som den registrerede har anmodet om sletning af sådanne databehandleres links til, eller kopiering eller replikation af disse personoplysninger, for så vidt behandling ikke er påkrævet. En medarbejder i Copenhagen Bombay Learning arrangerer de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

 

 • e) Ret til begrænsning af behandlingen

 

Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få fra den dataansvarlige begrænsning af behandling, hvis et af følgende gælder:

 • Datapersonens nøjagtighed bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at verificere nøjagtigheden af ​​de personlige data.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysninger og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug i stedet.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for de personlige data med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen, om den legitime begrundelse for den dataansvarlige tilsidesætter den registreredes.

 

Hvis en af ​​ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger, der er gemt af Copenhagen Bombay Learning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hosCopenhagen Bombay Learning. Medarbejderen i Copenhagen Bombay Learning arrangerer begrænsningen af ​​behandlingen.

 

 • f) Ret til dataportabilitet

 

Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at modtage de personlige oplysninger om ham eller hende, som blev leveret til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er leveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR eller artikel 9, stk. 2, i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen udføres med automatiserede midler, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres i almenhedens interesse eller for udøvelsen af ​​en officiel myndighed, der er tillagt den dataansvarlige.

 

Ved udøvelse af sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, har den registrerede ret til at få personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gør det påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

 

For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder i Copenhagen Bombay Learning.

 

 • g) Ret til indsigelse

 

Hver registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, til behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på litra e) eller (f). ) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

 

Copenhagen Bombay Learning må ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridisk fordringer.

 

Hvis Copenhagen Bombay Learning behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder for profilering, i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod Copenhagen Bombay Learning til behandlingen til direkte markedsføringsformål, behandler Copenhagen Bombay Learning ikke længere personoplysningerne til disse formål.

 

Derudover har den registrerede ret til, på grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af Copenhagen Bombay Learning til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89 (1) af GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres af hensyn til almenheden.

 

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i Copenhagen Bombay Learning. Derudover er den registrerede gratis i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, og uanset direktiv 2002/58 / EF, til at bruge hans eller hendes ret til at indvende på automatiserede måder ved hjælp af tekniske specifikationer.

 

 • h) Automatiseret individuel beslutningstagning, inklusive profilering

 

Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, der får retsvirkninger vedrørende ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende, så længe beslutningen (1) er ikke nødvendigt for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en databehandler, eller (2) er ikke autoriseret i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og som også lægger passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) er ikke baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

 

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en databehandler, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Copenhagen Bombay Learning gennemføre passende foranstaltninger til at sikre den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarlige, til at udtrykke sit synspunkt og bestride beslutningen.

 

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i Copenhagen Bombay Learning.

 

 • i) Ret til at tilbagetrække samtykke til databeskyttelse

 

Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at trække sit eller hans samtykke til behandling af hans eller hendes personlige data til enhver tid tilbage.

 

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække tilladelsen tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i Copenhagen Bombay Learning.

 

Bestemmelser om databeskyttelse om anvendelse og brug af Facebook

 

På dette websted har den dataansvarlige integreret komponenter fra virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

 

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på Internettet, et online community, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og oplevelser eller gøre det muligt for Internetsamfundet at levere personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Facebook tillader brugere af socialt netværk at inkludere oprettelse af private profiler, uploade fotos og netværk gennem venneanmodninger.

 

Det opererende selskab i Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for De Forenede Stater eller Canada, er databehandleren Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

 

Ved hver opkald til en af ​​de individuelle sider på dette internetwebsted, der betjenes af databehandleren, og hvori en Facebook-komponent (Facebook-plug-ins) blev integreret, er webbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook gennem Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook-plug-ins kan fås under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure gøres Facebook opmærksom på, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede.

 

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook, registrerer Facebook ved hver opkald til vores websted af den registrerede – og for hele varigheden af ​​deres ophold på vores internetside – hvilket specifikt understed på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Denne information indsamles via Facebook-komponenten og er tilknyttet den respektive Facebook-konto for den registrerede. Hvis den registrerede klikker på en af ​​de Facebook-knapper, der er integreret på vores websted, f.eks. knappen “Synes godt om”, eller hvis den registrerede indsender en kommentar, matcher Facebook disse oplysninger med den registrerede personlige Facebook-brugerkonto og gemmer de personlige data.

 

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten information om et besøg på vores websted af den registrerede, hver gang den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook i løbet af tidspunktet for opkaldet til vores websted. Dette sker uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan transmission af information til Facebook ikke er ønskværdig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af fra deres Facebook-konto, inden en opkald til vores websted foretages.

 

Retningslinjen for databeskyttelse offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/, indeholder information om indsamling, behandling og brug af personlige data fra Facebook. Derudover er det forklaret der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover gøres forskellige konfigurationsindstillinger tilgængelige for at tillade eliminering af dataoverførsel til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en datatransmission til Facebook.

 

Bestemmelser om databeskyttelse om anvendelse og anvendelse af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

 

På dette websted har controlleren integreret komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om det websted, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henviser), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilken varighed en underside blev set. Webanalyse bruges hovedsageligt til optimering af et websted og til at udføre en omkostnings-fordel-analyse af internetannoncering.

 

Operatøren af ​​Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

 

Til webanalyse via Google Analytics bruger databehandleren applikationen “_gat. _AnonymizeIp”. Ved hjælp af denne applikation forkortes IP-adressen på den registrerede internetforbindelse af Google og anonymiseres, når de får adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger, blandt andet til at evaluere brugen af ​​vores websted og til at levere online rapporter, som viser aktiviteterne på vores websteder, og til at levere andre tjenester, der vedrører brugen af ​​vores websted til os.

 

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af ​​cookies forklares ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien er Google aktiveret til at analysere brugen af ​​vores websted. Med hver opkald til en af ​​de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af controlleren, og som en Google Analytics-komponent er integreret i, sender internetbrowser på den registrerede informationsteknologisystem automatisk data via Google Analytics-komponent med det formål online-annoncering og afvikling af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, f.eks. IP-adressen for den registrerede, der tjener Google, blandt andet til at forstå besøgende og kliks oprindelse og derefter oprette kommissionsafviklinger.

 

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstid, det sted, hvor adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg på vores websted af den registrerede. Ved hvert besøg på vores internetside overføres sådanne personlige data, inklusive IP-adressen på den internetadgang, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personlige data gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

 

Den registrerede kan som anført ovenfor forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed benægter indstillingen af ​​cookies permanent. En sådan justering af den anvendte internetbrowser forhindrer også Google Analytics i at indstille en cookie på informationssystemets system for den registrerede. Derudover kan cookies, der allerede er i brug af Google Analytics, slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

 

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en samling af data, der er genereret af Google Analytics, som er relateret til brugen af ​​dette websted, såvel som behandlingen af ​​disse data fra Google og muligheden for at udelukke sådanne . Til dette formål skal den registrerede downloade en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via en JavaScript, at data og information om besøg på internetsider muligvis ikke overføres til Google Analytics. Installation af browser-tilføjelser betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere bliver slettet, formateret eller nyligt installeret, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelserne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsen blev afinstalleret af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til deres kompetencesfære, eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallation eller genaktivering af browser-tilføjelser.

 

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

 

Bestemmelser om databeskyttelse om anvendelse og anvendelse af Instagram

 

På dette websted har dataansvarlig integrerede komponenter i tjenesten Instagram. Instagram er en service, der kan være kvalificeret som en audiovisuel platform, som giver brugerne mulighed for at dele fotos og videoer samt sprede sådanne data i andre sociale netværk.

 

Driftsselskabet for de tjenester, der tilbydes af Instagram, er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.

 

Ved hver opkald til en af ​​de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af databehandleren, og som en Instagram-komponent (Insta-knap) blev integreret på, bliver internetbrowseren på den registrerede informations-teknologisystem automatisk spurgt til download af en visning af den tilsvarende Instagram-komponent på Instagram. I løbet af denne tekniske procedure bliver Instagram opmærksom på, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede.

 

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Instagram, registrerer Instagram ved hver opkald til vores websted af den registrerede – og for hele varigheden af ​​deres ophold på vores websted – hvilken specifik underside på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Denne information indsamles via Instagram-komponenten og er tilknyttet den respektive Instagram-konto for den registrerede. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Instagram-knapperne, der er integreret på vores websted, matcher Instagram disse oplysninger med den registrerede personlige Instagram-brugerkonto og gemmer de personlige data.

 

Instagram modtager information via Instagram-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, forudsat at den registrerede er logget ind på Instagram på tidspunktet for opkaldet til vores websted. Dette sker uanset om personen klikker på Instagram-knappen eller ej. Hvis en sådan transmission af information til Instagram ikke er ønskværdig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af fra deres Instagram-konto, før der opkaldes til vores websted.

 

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser på Instagram kan hentes under https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Bestemmelser om databeskyttelse om anvendelse og brug af YouTube

 

På dette websted har dataansvarlig integrerede YouTube-komponenter. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for at indstille videoklip og andre brugere gratis, som også giver gratis visning, gennemgang og kommentar til dem. YouTube giver dig mulighed for at udgive alle slags videoer, så du kan få adgang til både fulde film og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere og videoer lavet af brugere via internetportalen.

 

Det driftsselskab af YouTube er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

 

Ved hver opkald til en af ​​de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af databehandleren, og som en YouTube-komponent (YouTube-video) blev integreret på, bliver internetbrowser på den registrerede informations-teknologisystem automatisk spurgt for at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent. Yderligere information om YouTube kan fås på https://www.youtube.com/yt/about/en/. I løbet af denne tekniske procedure får YouTube og Google viden om, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede.

 

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hver opkald til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores websted blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den respektive YouTube-konto for den registrerede.

 

YouTube og Google vil modtage information gennem YouTube-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores websted er logget ind på YouTube; dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan transmission af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerede, kan levering muligvis forhindres, hvis den registrerede logger ud fra deres egen YouTube-konto, inden en opkald til vores websted foretages.

 

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, tilgængelige på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/, indeholder oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data fra YouTube og Google.

 

Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af Stripe som betalingsprocessor

 

På dette websted har databehandleren integrerede komponenter til Stripe. Stripe er en onlineudbyder af betalingstjenester. Betalinger behandles via virtuelle betalinger via kreditkort. Stripe gør det muligt at udløse online-betalinger til tredjepart eller at modtage betalinger. Stripe accepterer også tillidsfunktioner og tilbyder købsbeskyttelsestjenester.

 

Hvis den registrerede vælger “Stripe” som betalingsmulighed i online shop under bestillingsprocessen, overfører vi automatisk den registreredes data til Stripe. Ved at vælge denne betalingsmulighed accepterer den registrerede overførsel af personlige data, der kræves til betalingsbehandling.

 

De personlige data, der overføres til Stripe, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige til betalingsbehandling. Behandlingen af ​​købekontrakten kræver også sådanne personlige data, der er i forbindelse med den respektive ordre.

 

Overførslen af ​​data er rettet mod betalingsbehandling og svindelforebyggelse. Databehandleren overfører personlige data til Stripe, hvis der angives en legitim interesse i transmissionen. Personoplysninger, der udveksles mellem Stripe og og databehandleren til behandling af dataene, vil blive overført af Stripe til økonomiske kreditbureauer. Denne transmission er beregnet til identitetskontrol og kreditværdighedskontrol.

 

Stripe videregiver om nødvendigt personoplysninger til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang dette er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at data skal behandles i ordren.

 

Den registrerede har mulighed for når som helst at tilbagekalde samtykke til håndtering af personoplysninger fra Stripe. En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på personoplysninger, der skal behandles, bruges eller transmitteres i overensstemmelse med (kontraktmæssig) betalingsbehandling.

 

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Stripe kan hentes under https://stripe.com/gb/privacy

 

Retsgrundlag for behandlingen

 

Art. 6 (1) lit. en GDPR fungerer som det juridiske grundlag for behandling af operationer, som vi får tilladelse til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. Er tilfældet, når behandlingsoperationer er nødvendige for levering af varer eller for at levere en anden service, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, lit. b GDPR. Det samme gælder sådanne forarbejdningsoperationer, der er nødvendige for at gennemføre forudgående kontraktforhold, for eksempel i tilfælde af forespørgsler angående vores produkter eller tjenester. Er vores firma underlagt en juridisk forpligtelse, hvorpå behandling af personoplysninger er påkrævet, f.eks. Til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6 (1) lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af ​​personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende blev såret i vores firma, og hans navn, alder, sundhedsforsikringsdata eller andre vigtige oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på art. 6 (1) lit. d GDPR. Endelig kunne forarbejdningsoperationer være baseret på artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR. Dette retsgrundlag bruges til behandling af operationer, der ikke er dækket af nogen af ​​ovennævnte juridiske grunde, hvis behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores firma forfølger eller af en tredjepart, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af interesserne eller grundlæggende rettigheder og friheder hos den registrerede, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne forarbejdningsoperationer er især tilladte, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at der kunne antages en legitim interesse, hvis den registrerede er en klient hos den dataansvarlige (betragtning 47 sætning 2 GDPR).

 

De legitime interesser forfulgt af den registeransvarlige eller af en tredjepart

 

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR vores legitime interesse er at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejdere og aktionærer.

 

Periode, i hvilken de personlige data gemmes

 

Kriterierne, der bruges til at bestemme lagringsperioden for personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af en kontrakt.

 

Levering af personoplysninger som lovkrav eller kontraktforhold; Krav, der er nødvendige for at indgå en kontrakt; Den registreredes forpligtelse til at give personoplysninger; mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

 

Vi præciserer, at tilvejebringelse af personoplysninger delvis er påkrævet af lovgivningen (f.eks. Skatteregler) eller også kan være resultatet af kontraktlige bestemmelser (f.eks. Oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personlige data, som derefter skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personlige data, når vores firma underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Inden den registrerede leveres personoplysninger, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen præciserer for den registrerede, om levering af personoplysninger er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysninger og konsekvenserne af manglende levering af det personlige data.

 

Eksistens af automatiseret beslutningstagning

 

Som et ansvarligt firma bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the DGD – Your External DPO that was developed in cooperation with German Lawyers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne.