fbpx
 

ØVRIGE BRUGERE AF COBOSTORIES

BIBLIOTEK

På biblioteket går man ofte hen for at søge ny viden, få fortalt en god historie eller lære om et bestemt emne. CoboStories tilbyder en kobling mellem den fysiske viden og historiefortællingen. Gennem bog- og filmværkstedet får børn nu muligheden for selv at koble deres nye viden i en historie gennem CoboStories.

Gennem denne proces ved fysisk at flytte sine figurer rundt for, at skabe det planlagte fortælleforløb, bliver barnet ekstra opmærksom på fortællingens fremdrift og konstruktion. Barnet skal så at sige ”mediere” sin idé og historie over i et nyt medie, hvor deres fortælling får ny betydning. Dette gør barnet opmærksom på egen læring, hvilket skaber en ideel form for læring, i det læringen er vedholdende.

FAMILIE

Når du åbner CoboStories fortælletaske med bog – og filmapp, åbner du for en kreativ og magisk verden, hvor dit barn kan lege og selv skabe sine egne fortællinger. CoboStories universet er helt åbent, og det er dit barn, der sætter grænserne for fortællingerne. Her er ingen facit, her er ikke en bestemt rute at følge, og der er ikke en bane at afslutte, som mange andre spil byder på. I stedet er der mulighed for at dit barn kan fordybe sig i sin egen kreative proces og udvikle fortælleuniverser, der understøtter dit barns viden om sig selv i verden. Ved at arbejde og lege med fortællingen i åbne universer åbner dit barn sin evne til at fortælle, sin empati, sin sproglighed, sin kreativitet, sin abstraktion og får lov at skabe sine egne kulturelle fodspor i verden.

Det er sjovt at lege sammen med sit barn i CoboStories fortælleunivers, og senere er det sjovt at se barnet folde sine egne fortællinger selvstændigt ud.

ANDRE

Lægepraksis og psykologpraksis

CoboStories er et fortælleunivers, hvor børn kan skabe sine egne fortællinger på egne præmisser. Rent professionelt er CoboStories interessant at arbejde med terapeutisk, fordi fortælleprocessen og det kreative univers giver barnet mulighed for at tage udgangspunkt i sin egen fortælling, men skjule både for sig selv og for omverdenen, at det er barnets egen fortælling. Ved at animere og fortælle ”pigen” ind i et univers og fortælle pigens historie, har barnet mulighed for at have armslængde til sin egen fortælling. Barnet fortæller fx om ”pigens” sygdom, om ”pigens” ensomhed, om ”pigens angst etc. Barnets fortælling kan være relevant at arbejde videre med terapeutisk og muligheden er for at fastholde en dialog på baggrund af barnets fortælling, fremfor på barnet selv.

Folkekirkens skoletjeneste

CoboStories er i gang med at udvikle bibelske fortællinger i kreative universer til at arbejde med børn og unge i menigheden i landets kirker. Tanken er, at de bibelske fortællinger skal kunne anvendes i Skoletjenestens forskellige sammenhænge.

Filmværkstedet

I Filmværkstedet kan eleverne lave deres egne små animationsfilm – stopmotion film. Metoden er enkel. Eleverne skriver en fortælling, som de gerne vil lave som stopmotion film. Der laves en eller flere baggrunde, herefter vælges figurer eller ting, der skal animeres. Nu kan optagelser gå i gang. Figurer flyttes lidt og der tages billeder osv. – med en lille stopmotion film som resultat. Der kan også laves pixelation, hvor kroppen bruges til at lave en stopmotion film.

Filmværkstedet er nemt at gå til, hvilket gør, at eleverne helt intuitivt kan anvende app’en med kun meget lidt introduktion. Filmværkstedet tilbyder eleverne en platform, hvorfra de kan skabe deres egne æstetiske filmfortællinger, hvor de kan indtale deres historie og lægge stemningsfuld musik ind over.

Stativet er testet med børn helt ned til 3 års alderen. Det er nemt at samle og solidt at arbejde omkring. Det kan fungere både indenfor og bringes udenfor hvor natur og bevægelse kan inkluderes i undervisningen.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Bogværkstedet

I Bogværkstedet kan eleverne skabe sine egne historier og bøger i tekst, billeder og lyd samtidig med, at de træner deres læse- og skrivekompetencer. Eleverne kan tage fotos, tegne og skrive fortællinger og til sidst kan teksten indtales.

Bogværkstedet er en lærings-app, der passer til det enkelte barns niveau og interesse for læring.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Her kan du downloade
CoboStories appen: