Dette aftryk blev senest opdateret den april 14, 2023.

Ejeren af dette websted er:

Copenhagen Bombay Learning
Refshalevej 147 1.
Danmark
E-mail: moc.seirotsoboc@ofni
Telefonnummer: +45 25 41 99 00
VAT ID: 36471875

Den/de lovlige repræsentant(er) for Copenhagen Bombay Learning :

Sarita Christensen

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.