fbpx

COPENHAGEN BOMBAY

Skaberne bag CoboStories er firmaet Copenhagen Bombay. Copenhagen Bombay blev grundlagt i 2006 af filmproducer og CEO, Sarita Christensen. Målet med selskabets produktioner er, at skabe originalt indhold til børn og unge. Selskabet er et alsidigt og talentorienteret selskab, der arbejder med en bred vifte af projekter. Alle produktioner er baseret på følgende værdier: originalitet, langtidsholdbarhed, kreativitet, humor, viden, ejerskab, og ikke mindst, historier af høj kvalitet. Uanset platformen, er det hensigten, at alle Copenhagen Bombays historier skal fange publikum i kraft af deres relevans og originale fortælling.

Copenhagen Bombay Learning, er én af selskabets tre søjler: Learning, Production og Sales.

Vision

Det er Copenhagen Bombay Learnings vision, at stimulere det naturligt nysgerrige barn til vedblivende at være motiveret til nysgerrighed, således at barnets kompetencer styrkes i retning af skabertrang, innovation og entreprenørskab. Copenhagen Bombay Learning opfatter barnets muligheder for at arbejde kreativt og innovativt med ideer til fortællinger, som er afgørende for barnets motivation og evne til at opsøge, optage og selv udvikle ny viden.

Copenhagen Bombay Learning ønsker, at spille en kvalificeret og uomgængelig rolle i de danske læringstilbud, der har fokus på at styrke børns dannelse inden for læsning samt inden for medie- og informations-kompetencer. Ifølge Folkeskoleloven skal disse kompetencer integreres i alle fag.

HISTORIE

Danmark

Ideen om at skabe et digitalt leg- og læringsunivers, der gør det sjovt for børn at lære, udsprang allerede tilbage i september 2010 med afsæt i dukkerne og børnenes venner Carsten & Gitte, som hjælpere og udøvere af fantasi, opfindertrang og iværksætterlyst. Figuruniverset skal inspirere børn til at nysgerrighed er det vigtigste i livet. Vi indgik i et udviklingsforløb med BUPL og 6 kommuner, der alle var nysgerrige på potentialet i projektet og derfor stillede børnehuse til rådighed.

I dette udviklingsforløb afholdt Copenhagen Bombay workshops med pædagoger fra 80 institutioner landet over, hvor eksisterende behov i børnehusene blev kortlagt og idéer udviklet i forhold til læreplaner og krav. Det første digitale leg og lær værksted blev skabt: Bogværkstedet og projektet fik sit navn Vennevillaen.

Sidenhen har Vennevillaen udviklet sig til projektet CoboStories, og et nyt værksted er færdigudviklet, Filmværkstedet. Når børn arbejder med de digitale fortællinger i Bogværkstedet og i Filmværkstedet koblet med fysiske elementer, skaber børnene med kroppen og deres læring bliver dermed kropsligt forankret, hvilket er en særlig ideel pædagogisk og didaktisk læringsform.

I januar 2015 etableres en dialog med UCC. Efter indledende møder påbegyndes en konkret dialog om et strategisk partnerskab med UCC https://ucc.dk/ omkring udvikling og kvalificering af CoboStories. I maj 2017 underskrev Copenhagen Bombay og UCC en strategisk udviklingsaftale om udvikling af digitale redskaber til børn.

https://ucc.dk/aktuelt/nyheder/ucc-og-copenhagen-bombay-indgar-aftale-om-skabe-digitale-redskaber-der-passer-til

 

 

Tyskland 

 

I marts 2017 har mediemyndighederne i Baden-Württemberg bedt om et møde med det tyske kulturministerium, hvor man vil vise CoboStories som et foregangseksempel på et læringsværktøj til de tyske institutioner. I begyndelsen af juni 2017 kontaktes Copenhagen Bombay af Dusyma, et 92 år salgsselskab som sælger lærings- redskaber og produkter til børnehaver i Tyskland. I august samme år, annonceres CoboStories på det tyske marked.

I sammenhæng til Dusymas samarbejde, har Copenhagen Bombay indgået et udviklingssamarbejde med det tyske firma Klax. Det er en pædagogisk didaktisk virksomhed med fokus på det legende og kreative barn. Partnerskabet med Klax er et udviklingsforløb omkring det pædagogiske understøttende materiale til CoboStories til fortsat global inspiration.

 

 

Kina

 

I maj 2017 indledes et samarbejde med en international skole i Guangzhou provinsen i Kina. Der drøftes en plan for udvikling og udrulning af CoboStories med fokus på ”moduler” i den kinesiske kultur, og med fokus på et nordisk kreativt univers.

Derudover er CoboStories blevet et læringsværktøj i et akvarie i samme provins i Kina, hvor CoboStories som formidlingsunivers skal hjælpe kinesiske børn til at forstå de dyr, de ser i akvariet.

 

 

Indien

 

I sommeren 2017 har CoboStories fået sin spæde start på en indisk skole, som fremtidigt skal etablere CoboStories på det indiske marked. Copenhagen Bombay er i dialog med en samarbejdspartner, der arbejder direkte med 4000 skoler i Indien, og de vurderer, at der er potentiale til at give børn bedre vilkår gennem CoboStories.