fbpxHej – og velkommen til CoboStories.

Klik på et af produkterne for at købe, klik på login, hvis du gerne vil logge ind eller undersøg siden her og lær mere om filmværkstedet, bogværkstedet og pixilation.

Husk at se alle filmene rundt omkring på siden – og at du med CoboStories kan lave alle de film, du drømmer om – også sammen med de børn, der omgiver dig.

COBOSTORIES

er nem at anvende i undervisningen. Der kræves ingen erfaring og forkundskaber, for at gå i gang. Eleverne vil meget hurtigt være selvhjulpne og kunne producere små kreative film eller bøger, hvor kun fantasien sætter grænser. Som underviser vil du kunne inddrage dine fag på en ny og spændende måde, der ikke nødvendigvis kræver den store forberedelse. Det henvender sig til alle uanset det faglige niveau. Elever på tværs af årgange har stor glæde af samværet og ikke mindst samarbejdet om forskellige emner, som der kan arbejdes med. Vores erfaring er at børn og lærere oplever en succes, når de fortæller deres historie gennem CoboStories.

FILMVÆRKSTEDET

I Filmværkstedet kan eleverne lave deres egne små animationsfilm – stopmotion film. Metoden er enkel. Eleverne skriver en fortælling, som de gerne vil lave som stopmotion film. Der laves en eller flere baggrunde, herefter vælges figurer eller ting, der skal animeres. Nu kan optagelser gå i gang. Figurer flyttes lidt og der tages billeder osv. – med en lille stopmotion film som resultat. Der kan også laves pixelation, hvor kroppen bruges til at lave en stopmotion film.

 

Filmværkstedet er nemt at gå til, hvilket gør, at eleverne helt intuitivt kan anvende app’en med kun meget lidt introduktion. Filmværkstedet tilbyder eleverne en platform, hvorfra de kan skabe deres egne æstetiske filmfortællinger, hvor de kan indtale deres historie og lægge stemningsfuld musik ind over.

BOGVÆRKSTEDET

I Bogværkstedet kan eleverne skabe sine egne historier og bøger i tekst, billeder og lyd samtidig med, at de træner deres læse- og skrivekompetencer. Eleverne kan tage fotos, tegne og skrive fortællinger og til sidst kan teksten indtales.

Bogværkstedet er en lærings-app, der passer til det enkelte barns niveau og interesse for læring.

CoboStories-stativet er testet med børn helt ned til 3 års alderen. Det er nemt at samle og solidt at arbejde omkring. Det kan fungere både indenfor og bringes udenfor hvor natur og bevægelse kan inkluderes i undervisningen.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedskortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

COBOSTORIES UNDERSTØTTER

 

LEG LÆRING, KREATIVITET OG INNOVATION

Erfaringerne har vist, at koblingen mellem det fysiske læringsmateriale og det digitale øger barnets opmærksomhed på udvikling af fortællingen. Et godt eksempel på dette er barnets leg og læring med stop-motion. Ved fysisk at skulle flytte sine figurer rundt for at skabe det planlagte fortælleforløb, bliver barnet ekstra opmærksom på fortællingens fremdrift og konstruktion. Barnet skal så at sige ”mediere” sin idé og historie over i et nyt medie, hvor deres fortælling får ny betydning. Dette gør barnet opmærksom på egen læring, hvilket skaber en ideel form for læring, idet læringen er vedholdende.

 

SPROGLIGE KOMPETENCER

Taskens inspirationskort udfordrer og inspirerer de fortællinger, børnene udvikler i forløb, sådan at fortællingerne kan udvikle sig i nye retninger. Fortælletaskens fokus på inspirationskort er velegnet som sprogtræning og anvendes i lignende form, med succes, på flere skoler.

MOTIVATION FOR LÆRING

Barnet lærer ved selv at skabe sine fortællinger, learning by doing. Når barnet hele tiden selv erfarer nye sider af en kreativ proces skabes et optimalt grundlag for læring. For at fastholde motivationen til at fortælle, skal barnet føle, at det mestrer de opgaver, de selv og pædagogen fastsætter sammen. Det betyder, at man som pædagog hele tiden må tage udgangspunkt i barnets niveau og respektere dets ønsker og bakke op om de historier, barnet selv ønsker at fortælle. På den måde lader man, så vidt det er muligt, de forskellige processer og produkter blive til på barnets præmisser. Og dermed fastholder man barnets motivation for læring – og leg.

ÆSTETISK LÆRING

CoboStories læringsunivers tager udgangspunkt dér, hvor børnene er hver eneste dag, nemlig på de digitale platforme. Det er meget bevidst, at CoboStories kobler den digitale læring med den fysiske. Undersøgelserne af CoboStories har vist, at denne kobling skaber en optimal form for læring. Læringsformen kaldes æstetisk læring, hvor barnets kropslige og fysiske ageren, skærper dets mentale, kognitive erkendelse. Dette udgør dermed en særlig vellykket læring, idet den kropslige erfaring kommer før den mentale.

”Børn lærer på en aktiv måde i interaktionen med omgivelserne. Det at røre ved tingene, som de ser, og det at agere med dem, har indvirkning på barnets udvikling, herunder deres erkendelse og sanseopfattelse, der er tæt forbundne.” (Søndergaard, 2007)

SOCIALE KOMPETENCER

De sociale kompetencer trænes, i det børnene skaber sammen i praksisfælleskaber. Kvaliteten består i, at viden opstår i relation til praksis i den sociale relation. Børnenes fælles refleksioner skaber socialt samspil, hvor børnene udvikler sig sammen gennem kommunikation. Der opstår forhandling, hvor deres refleksionsrum til stadighed udfordres og styrkes. Forhandlingerne i den skabende proces er desuden medvirkende til at styrke børnenes sproglige kompetencer.

Download CoboStories app

Get it @ App Store
Get it @ App Store
Get it @ Google Play
Get it @ Google Play

Prøv CoboStories gratis i 30 dage:

    Vælg om du ønsker at prøve et:

    Ved at bestille 30 dages gratis adgang siger du samtidig “JA” til vores privatlivspolitik. Den kan du læse her, hvis du er interesseret.